User avatar 1476158777 Sharmaine Light

1 min.

My Amasona Wife

Header default

My Amasona Wife

"My Amasona Wife" (Formerly 'An Amasona For A Bride')

Written by Sharmaine Light (LittleRedYasha)

All Rights Reserved ©2014-2016

Description:

SANAY si Carson na magmanipula ng mga tao sa paligid niya. Kaya rin niyang gipitin ang mga ito para sa sarili niyang interes. Kaya niyang gawin ang mga iyon nang walang kahirap-hirap kaya hindi nakapagtatakang kontrabida ang tingin sa kanya lalo na ng sariling mga kapatid.

Pero wala pa rin siyang sinabi sa kanilang Lolo na mahilig lumabag ng karapatang pantao. Dahil upang mapasakanya ang kayamanang mamanahin niya, kailangan niyang pakasalan ang babaeng pinili nito. Wala sanang kaso sa kanya iyon. Malaki ang tiwala niya sa kanyang angking kakisigan kaya madali lang para sa kanya ang ikama ang sinumang babaeng magustuhan niya. Kung sino man ang babaeng napili nito ay hindi problema sa kanya.

Pero nang paakyatin siya ng Lolo niya sa bundok upang pakasalan ang isang amasona na wala nang ginawa kundi pagtangkaan ang buhay niya,

"What's wrong with the world, Mama?!"

© Sharmaine Light, 2019. All rights reserved.

User avatar 1476158777

Sharmaine Light

@Sharlie
Follow

Sharmaine Light of PHR. Red Weasley of Lifebooks. LittleRedYasha of Wattpad.

Comments

Default avatar